Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru/medicinskog tehničara  u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se Dalila Rapo iz Knina.

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se Klaudijo Maretić iz Knina.

Odluka – zasnivanje radnog odnosa (pdf)