Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog 03. lipnja 2016. godine u „Narodnim Novinama“, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru prima se Marija Mandarić iz Solina.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete predviđene natječajem i ima prednost pri zapošljavanju nakon povratka tima obiteljske medicine iz koncesije u sastav Doma zdravlja.

Odluka – medicinska sestra (pdf)