Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog  13. siječnja  2016. godine u „ Narodnim Novinama“, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

 Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( zamjena za radnika na bolovanju ), za vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza  prima se Klaudijo Maretić  iz Knina.

Odluka – zasnivanje radnog odnosa – vozač (pdf)