Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog  18. prosinca  2015. godine u „ Narodnim Novinama“, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se Ante Palavra  iz Knina.

Odluka – SP vozač (pdf)