Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog  02. srpnja  2014. godine u „Narodnim novinama „ i na Zavodu za zapošljavanje, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi:

O D L U K U

1. Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za  medicinsku sestru/ medicinskog tehničara u djelatnosti zdravstvene njege prima se Dalila Rapo, medicinska sestra iz Knina.

2. Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za  medicinsku sestru/ medicinskog tehničara  u djelatnosti obiteljske medicine  prima se Marina Bilić , medicinska sestra iz Knina.

Preuzmite dokument u pdf formatu:

Odluka OM – njega (pdf)