Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

   O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za medicinsku sestru u djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika prima se Antonela Hrga iz Knina.

Odluka zdrav njega (pdf)