Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
www.zdravlje.hr


Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
www.hzzo-net.hr


CEZIH – Centralni zdravstveni informacijski sustav
www.cezih.hr


Hrvatska liječnička komora
www.hlk.hr


Hrvatska komora dentalne medicine
www.hkdm.hr


Hrvatska komora medicinskih sestara
www.hkms.hr


Šibensko – kninska županija – službene stranice
www.sibensko-kninska-zupanija.hr

Grad Knin – službene stranice
www.knin.hr


Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu
www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf