Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj donosi

ODLUKU

Poništava se dijelom natječaj ur. broj: 01-413-21, od 22. rujna 2021. godine. objavljen na mrežnim stranicama Doma zdravlja Knin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto:

za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje

  • iz pedijatrije – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Ravnatelj
Petar Čagalj, dr. med.

 

 

DOM ZDRAVLJA KNIN
22300 Knin, Ivaniša Nelipića 1
Tel. 022/664-016 (ravnatelj)
022/664-017 (tajnica)
Fax: 022/661-959 (tajnica)
Email: dom-zdravlja-knin@si.htnet.hr
Ur.br. 01-520-21
Knin, 14. prosinca 2021. godine.