Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj donosi

ODLUKU

Poništava se natječaj Urbroj: 2182-10-18-01-23-313. od 09. lipnja 2023. godine objavljen na mrežnim stranicama Doma zdravlja Knin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto:

za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje

iz pedijatrije – 1 izvršitelj/izvršiteljica,
iz obiteljske medicine – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Ponistenje natjecaja PED – OM 2023 (pdf)