Na temelju čl. 15. st. 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)., te temeljem čl. 31 Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Dom zdravlja Knin donosi:

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (pdf)