Dom zdravlja Knin – Objavljuje: Javno nadmetanje za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju rashodovanih sanitetskih vozila

  1. RENAULT MASTER  C-210031 2.5 DCI  br. šasije  VF1FDCYH637310790, godina proizvodnje 2007. km  365500, neregistriran, neispravan,  početna cijena: 7.200,00  kn
  2. RENAULT MASTER  C-210031 2.5 DCI  br. šasije  VF1FDCYH637310791, godina  proizvodnje 2007. km  367500, neregistriran, neispravan,  početna cijena: 9.200,00  kn

Vozila se nalaze na parkiralištu  Doma zdravlja Knin,  te se mogu pogledati svakog dana uz  prethodni dogovor na broj: 022/664-016.
Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju, a troškove poreza i sve ostale troškove snosi kupac.

Pismene ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu  Doma zdravlja Knin,  Kneza Ivaniša Nelipića 1, 22300 Knin, do 5. rujna 2016. godine, s naznakom „ ponuda za kupnju-navesti vozilo- ne otvaraj“.
Uz ponudu se prilaže i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% početne cijene (koja se vraća) na žiro račun Doma zdravlja Knin broj: IBAN HR8823300031100044370.

Rok za podnošenje ponuda iznosi 14 dana od dana objavljivana javnog nadmetanja, a postupak prodaje se provodi bez javnog otvaranja ponuda. Svi ponuđači će biti pismeno obavješteni o rezultatu nadmetanja u roku od 8 dana od dana odabira ponude.
Izabrani ponuditelj je obvezan u roku od 8 dana, od dana zaprimanja obavijesti uplatiti ugovorenu cijenu ili gubi pravo na jamčevinu i kupnju.

Ur broj: 01-527-16
Knin, 22. kolovoza 2016. godine

Prodaja vozila 2016 (pdf)