Sluzbe

Dentalna medicina
Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1

Jovica Ljubišić, dr. med. dent.
Alenka Crljić, med. sestra

Radno vrijeme:

parni datumi – poslijepodnevna smjena od 13,00 do 20,30 sati,
neparni datumi – prijepodnevna smjena od 07,00 do 14,30 sati,
svaki četvrtak – 11.30-14.30 sati ambulanta Kijevo
radna subota – posljednja u mjesecu
telefon: 022/664-038,
e-mail: jljubisic@dzknin.hr

Martina Cipci, dr. med. dent.
Anita Bukarica, med. sestra

Radno vrijeme:

parni datumi – poslijepodnevna smjena od 13,00 do 20,30 sati,
neparni datumi – prijepodnevna smjena od 07,00 do 14,30 sati,
radna subota – prva u mjesecu
telefon: 022/664-033,
e-mail: martina.kovacevic@dzknin.hr

Karmela Radulović, dr. med. dent.
Lucija Kreković, med. sestra

Radno vrijeme:

parni datumi – poslijepodnevna smjena od 13,00 do 20,30 sati,
neparni datumi – prijepodnevna smjena od 07,00 do 14,30 sati,
radna subota – druga u mjesecu
telefon: 022/664-030,
e-mail: karmela.radulovic@dzknin.hr

Dentalna medicina
Kistanje, Marka Marulića 2

Jagoda Šantić Petrović, dr. med. dent.
Anita Cicvara, med. sestra

Radno vrijeme:

ponedjeljak i srijeda – poslijepodnevna smjena od 13,00 do 20,30 sati,
utorak, četvrtak i petak – prijepodnevna smjena od 07,00 do 14,30 sati,
radna subota – druga u mjesecu
telefon: 022/763-054,
e-mail: stomatolog.kistanje@si.htnet.he