Sluzbe

Koncesionari u prostoru Doma zdravlja Knin su:

Željko Grgurić, dr. med. dent.,
na adresi: Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1

Robert Marić, dr. med. dent.,
na adresi: Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1

Marica Arula-Mrđen, dr. med., spec. pedijatar,
na adresi: Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1

Dragica Tojčić, dr. med. , spec. ginekologije i porodiljstva,
na adresi: Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1

Aurelio Coen, dr. med.,
na adresi: Kistanje, Marka Marulića 2

Jagoda Šantić-Petrović, dr. med. dent.,
na adresi: Kistanje, Marka Marulića 2