Sluzbe

Paula Sokol dr. med.
Ivana Bučević, med. sestra
Radno vrijeme: 
 • parni datumi – poslijepodnevna smjena od 13,00  do 19,30 sati, kućne posjete: od 19,30 do 20,30 sati 
 • neparni datumi – prijepodnevna smjena od 07,00 do 13,30 sati, kućne posjete: od 13,30 do 14,30 sati 

Manuela Govoruša, dr. med.
Marina Stanić, med. sestra
Radno vrijeme: 
 • parni datumi – poslijepodnevna smjena od 13,00 do 19,30 sati, kućne posjete: od 19,30 do 20,30 sati 
 • neparni datumi – prijepodnevna smjena od 07,00 do 13,30 sati, kućne posjete: od 13,30 do 14,30 sati 

Petar Čagalj, dr. med.
Milena Sinobad, med. sestra
Radno vrijeme: 
 • parni datumi – poslijepodnevna smjena od 13,00 do 19,30 sati, kućne posjete: od 19,30 do 20,30 sati 
 • neparni datumi – prijepodnevna smjena od 07,00 do 13,30 sati, kućne posjete: od 13,30 do 14,30 sati 

 • svaki četvrtak . prijepodnevna smjena 07.00 do 10.30 sati, 11.30 do 14.30 sati ambulanta Kijevo i kućne posjete
 • radna subota – druga u mjesecu
  • telefon: 022/664-022, i 022/664-023
 • e-mail: petar.cagalj@dzknin.hrmilena.sinobad@dzknin.hr

Ojdana Maričić, dr. med.
Marinela Janković, med. sestra
Radno vrijeme: 
 • neparni datumi – poslijepodnevna smjena od 13,00 do 19,30 sati, kućne posjete: od 19,30 do 20,30 sati 
 • parni datumi – prijepodnevna smjena od 07,00 do 13,30 sati, kućne posjete: od 13,30 do 14,30 sati 

Andrijana Domazet, dr. med. spec. obiteljske medicine
Antonela Hrga, med. sestra
Radno vrijeme: 

 • ponedjeljak, petak: prijepodnevna smjena od 07,00 do 13,30 sati, kućne posjete: od 13,30 do 14,30 sati
  • srijeda,: prijepodnevna smjena od 07,00 do 10,30 sati,;
 • utorak, četvrtak- poslijepodnevna smjena od 13,00 do 19,30 sati, kućne posjete: od 19,30 do 20,30 sati
 • radna subota – posljednja u mjesecu
   • telefon: 022/664-011, i 022/664-012
 • e-mail: andrijana.domazet@dzknin.hr; antonela.hrga@dzknin.hr;

Josipa Mihaljević, dr. med. spec. obiteljske medicine
Delfina Tomić, med. sestra
Radno vrijeme: 
 • neparni datumi – poslijepodnevna smjena od 13,00 do 19,30 sati, kućne posjete: od 19,30 do 20,30 sati 
 • parni datumi  – prijepodnevna smjena od 07,00 do 13,30 sati, kućne posjete: od 13,30 do 14,30 sati 

Marijana Miljak Velić, dr. med. spec. obiteljske medicine
Nevenka Jelić, med. sestra
Radno vrijeme: 
 • neparni datumi – poslijepodnevna smjena od 13,00 do 19,30 sati, kućne posjete: od 19,30 do 20,30 sati 
 • parni datumi – prijepodnevna smjena od 07,00 do 13,30 sati, kućne posjete: od 13,30 do 14,30 sati