Sluzbe

Koordinacija palijativne skrbi
Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1

Ivana Šuljak, mag. med. techn. e-mail: ivana.suljak@dzknin.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: od 07,30 do 15,30 sati

Telefon: 022 664-049, 022/664-026,