Temeljem odredbe članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Anita Valjan, dipl.oec., rukovoditeljica odjela za financijske, računovodstvene i opće poslove
u Domu zdravlja Knin imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Domu zdravlja Knin.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail adresa: dz-knin-racunovodstvo@si.htnet.hr
službeni telefon: 022/664-042
službeni telefaks: 022/664-043

Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu osobnih podataka (pdf)